Tuesday, January 8, 2008

SOFIX mess

Индекса SOFIX може и да е направил някакво дъно, но също е пробил подкрепата (жълто).

No comments: