Tuesday, April 29, 2008

Тримесечното отчитане на електромерите

Какво представлява тримесечното отчитане на електромерите?
http://www.cezelectro.bg/3m.php

No comments: