Thursday, October 25, 2007

Mises

Нарекоха ме "пурист-мизесианец", чувствам се супер поласкан :)

Sunday, October 14, 2007

Населението спада, бюджетните служители се увеличават

Николай Вълканов:
Статистиката е фрапираща: за последните седем години населението на страната е намаляло с 470 хиляди души, а чиновническият апарат е нараснал с близо 46 хиляди души (по данни на НСИ). Докато през 2000 г. на 89 граждани се е падал по 1 чиновник, през 2006 г. съотношението вече е 57 към 1. През последните две години въпреки обещанията на министъра на държавната администрация Николай Василев за 10% съкращения чиновниците продължават да се множат. Това изглежда доста странно, особено на фона на отскоро стартиралото електронно правителство и услугите тип "едно гише" - мерки, които би трябвало да спестяват човешки ресурс.
http://ikonomika.org/?p=912

Friday, October 12, 2007

ЕЦБ: Твърде бързо забогатявате

Получи се поредната интересна дискусия:
http://ikonomika.org/?p=903

Wednesday, October 10, 2007

Как се прави електронно правителство?

Самото попълване на данъчна декларация по електронен път е по-сложно отколкото на хартия - човек, например, трябва да изчисли предварително всички суми и да ги попълни в електронната декларация, което е абсурдно, при положение, че програмата сама би могла да го прави. Например, ако човек има доход от три граждански договора, би било нормално той да попълни данните за всеки един от тях и компютърът да направи необходимите изчисления. Не и в България - данъкоплатецът трябва сам предварително да изчисли общите суми на платените здравни, пенсионни и социални осигуровки и данъци и да ги запише в съответното поле.

http://money.ibox.bg/columnist/id_47738952

Monday, October 1, 2007

Здравно НЕ осигуряване

Интересно изследване за здравното НЕ осигуряване в България:

http://politiki.bg/?cy=78&lang=1&a0i=222942&a0m=readInternal&a0p_id=253